صفحات خورشیدی

نویسنده
امروزه استفاده از روش نوینی جهت تولید برق در جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است که در ایران هم علاقه مندی به استفاده از این روش دیده می شود و رو به گسترش است ، در سال ۲۰۱۴ در آمریکا بیش از ۴۸۰ هزار صفحه خورشیدی استفاده کرده‌اند که این مسئله نشان دهنده استفاده بالا از این صفحات خورشیدی است، اما آیا وقت آن نرسیده که ما در کشورمان بیشتر از این انرژی استفاده کنیم؟

ضریب توان Power Factor چیست؟

نویسنده
نسبت توان حقیقی به توان ظاهری را ضریب توان مینامیم و مقدار آن بین 0 تا 1 است. توان واقعی در واقع توانایی یک مصرف کننده برای تبدیل انرژی الکتریکی به دیگر شکلهای انرژی را بیان میکند در حالی که توان ظاهری در اثر وجود اختلاف بین ولتاژ و جریان بوجود می آید. با توجه به نوع بارها و میزان توان راکتیو، توان ظاهری میتواند از توان واقعی بیشتر باشد.

آیا با وجود ارتینگ مناسب، نیازی به کلید محافظ جان داریم؟

نویسنده
اگر بدنه تجهیزات ارت باشد و آن وسیله نشتی جریان داشته باشد، درست است که جریان نشتی به زمین میرود و دفع میشود، اما ممکن است بر اثر دست زدن و تماس بدن افراد، تقسیم جریان ایجاد شده و این جریان از آستانه برق گرفتگی بدن (30 میلی آمپر در بیش از بیست میلی ثانیه) بیشتر شده و شخص دچار برق گرفتگی شود.

Flicker چیست؟

نویسنده
نوسان نوری یا Flicker Noise پدیده ای است که به سوسو زدن نور لامپ اطلاق میشود و باعث میشود فرد زیر نور لامپ احساس نارضایتی کند. فرد هنگام نگاه کردن به لامپ متوجه چشمک زدن نور میگردد. یا به هنگام عکاسی نوارهای لرزان و یا گاهی سیاه رنگ در تصویر مشاهده مینماید. عامل اصلی این پدیده نوسان ولتاژ است و مصرف کننده هایی مانند کوره قوس الکتریکی، دستگاه جوشکاری، ادوات الکترونیک قدرت و ... که مصرف بالایی دارند میتوانند باعث بوجود آمدن فلیکر شوند.

شرکت فرانورگسترجنوب

نویسنده
شرکت فرانورگسترجنوب در سال 1386 به منظور تولید انواع لامپهای کم مصرف و بالاستهای الکترونیکی تأسیس شد