آیا با وجود ارتینگ مناسب، نیازی به کلید محافظ جان داریم؟

نوشتن دیدگاه

* نام و نام خانوادگی:
* پست الکترونیکی: نمایش داده نمی شود.
   وب سایت: URL سایتhttp://)
* متن:
کد امنیتی: